Saavu­tettavuus­seloste

Sisu-opinto­hallinta­järjestelmä

Korkeakoulu pyrkii takaamaan Sisu-opinto­hallinta­järjestelmän saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuus­seloste koskee Sisu-opinto­hallinta­järjestelmää. Siinä kuvattu saavutettavuuden tila sekä listatut vaatimusten noudattamatta jättämiset on todettu opiskelijan käyttöliittymästä tehdyn saavutettavuusauditoinnin perusteella.

Saavutettavuuden tila

Tämä järjestelmä ei täytä Verkkosisällön saavutettavuus­ohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Saavutettavuutta pyritään parantamaan jatkuvasti, mutta Sisun laajuuden vuoksi vie aikaa, että kaikki korjattavat kohdat voidaan tunnistaa ja korjata järjestelmässä. Parannuksia tehdään kehityksen edetessä alla listattuihin ei-saavutettaviin sisältöihin, vaikka kokonaisia osiota ei voitaisi todeta täysin korjatuksi kerralla.

Ei-saavutettava sisältö

Palvelu ei ole vielä kaikilta osin lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimusten mukainen.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

  1. Kontrasti (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)
  2. Näppäimistökäyttö (WCAG 2.1.1, WCAG 1.4.13)
  3. Sisällön rakenne ja suhteet (WCAG 1.3.1, WCAG 1.3.2)
  4. Skaalautuvuus (WCAG 1.4.10)
  5. Kohdistus­järjestys (WCAG 2.4.3)
  6. Ohjeistus ilman visuaalisia rakenteita (WCAG 3.3.2)
  7. Kieli­määritykset (WCAG 3.1.2)

Tämän saavutettavuus­selosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 7.8.2020

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 27.10.2023.

Saavutetta­vuuspalaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia tähän palveluun ja sen saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen sisu@tuni.fi.

Jos et pysty käyttämään Sisua saavutettavuuteen liittyvien puutteiden vuoksi, katso toimintaohjeet yliopiston verkkosivulta.

Valvonta­viranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuus­ongelmia, anna ensin saavutettavuus­palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä saavutettavuus­selvityspyynnön valvonta­viranomaiselle.

Valvonta­viranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallinto­virasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö saavutettavuus­vaatimukset.fi saavutettavuus@­avi.fi verkkolomake vaihde 0295 016 000